วิสัยทัศน์ : บริษัทมีความมุ่งมั่น ทึี่จะบริการด้านงานขนส่งอย่างครบวงจร ควบคุมกระบวนการปิฎิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นคุณภาพระดับสากล บริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อปฎิบัติและตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับระบบของ VelaEasy เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ในการใส่ข้อมูลและรูปภาพ ท่านสามารถ แก้ไข ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการและความเหมาะสมของประเภทธุรกิจของท่านได้ในทุก ๆ ตำแหน่งบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูป และระบบเว็บไซต์ ReadyPlanet ยังมีรูปแบบ Template ให้ท่านเลือกใช้ได้มากกว่า 100 template เพื่อรองรับกับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย